Bơm thuỷ lực kéo nắn 10 tấn

– Xuất xứ: Trung Quốc

– Hoạt động thuỷ lực

– Sức bơm 10 tấn

– Màu sắc: Đỏ